Αποκατάσταση μιας φυσικής μετωπιαίας γραμμής τριχοφυίας (hairline) / ιδιαιτερότητες

Η μεταμόσχευση μαλλιών έχει στόχο είτε την αποκατάσταση της ανδρογενετικής αλωπεκίας είτε την αισθητική βελτίωση του τριχωτού της κεφαλής κυρίως στο επίπεδο της μετωπιαίας γραμμής τριχοφυΐας. Σε κάθε περίπτωση πάντως η αποκατάσταση της μετωπιαίας γραμμής τριχοφυΐας (hairline) είναι μία αναγκαία συνθήκη.

Τα σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή κατά την αποκατάσταση του hairline είναι:

 • Το σχήμα του
 • Το ύψος του
 • Η ένωση του μετωπιαίου hairline με τις πλαϊνές κροταφικές περιοχές
 • Η διαμόρφωσή του από πλευράς πυκνότητας, είδους τριχοθυλακικών μοσχευμάτων που εμφυτεύονται τοπικά και σχηματοποίησης παρατυπιών (irregularities)
 1. Στην περίπτωση αποκατάστασης ανδρογενετικής αλωπεκίας, οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ’όψη κατά την αποκατάσταση του hairline, είναι:
  • Η ηλικία του ασθενούς
  • Η παρούσα βαθμίδα της ανδρογενετικής αλωπεκίας
  • Η πιθανή εξέλιξη της ανδρογενετικής αλωπεκίας στο μέλλον
  • Η παρούσα διαμόρφωση των κροταφικών περιοχών

Το hairline πρέπει να διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ταιριάζει με τη συνολική φυσιογνωμία του ασθενούς στα πλαίσια της εξελισσόμενης αλωπεκίας του, λαμβάνοντας υπ’όψη και την ηλικία του.

Στην προχωρημένη ανδρογενετική αλωπεκία το βασικό σκεπτικό είναι η βελτίωση της βαθμίδας της αλωπεκίας. Είναι πολύ σημαντική η σωστή ένωση με το κροταφικό hairline σε τέτοιο ύψος ώστε να μην φαίνεται αφύσικο το αποτέλεσμα από τα πλάγια.

Στην αρχόμενη αλωπεκία, το σκεπτικό είναι το νέο hairline να συνάδει με τις πιθανότητες της εξέλιξης της αλωπεκίας με βάση το οικογενειακό ιστορικό του ασθενούς και την κλινική εικόνα του τριχωτού της κεφαλής.

 1. Στην περίπτωση της αισθητικής αποκατάστασης, οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ’όψιν κατά την αποκατάσταση του hairline, είναι:
  • Το φύλο του ασθενούς
  • Το σχήμα του μετώπου
  • Το hair styling

Το hairline διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ταιριάζει τόσο με το πρόσωπο και το μέτωπο του ενδιαφερόμενου όσο και με την αυθεντική πυκνότητα της τριχοφυΐας του τριχωτού της κεφαλής του.

Σε γενικές γραμμές οι βασικές διαφορές μεταξύ γυναικείου και ανδρικού hairline αφορούν στα εξής:

 1. Στο σχήμα του: στους άνδρες κατά την αποκατάσταση ανδρογενετικής αλωπεκίας κατά κανόνα είναι καμπυλωτό στις πλαϊνές κροταφικές περιοχές (διατήρηση των κροταφικών υποχωρήσεων όπως στη βαθμίδα I Norwood), ενώ μπορεί να είναι ίσιο σε περίπτωση αποκατάστασης σταθερής μικρής βαθμίδας αλωπεκίας ή σε περίπτωση αισθητικής αποκατάστασης. Αντίθετα στις γυναίκες είναι πάντα ίσιο ακολουθώντας πάντα τη φυσική καμπύλη του μετώπου.
 2. Στο ύψος του: κατά την αποκατάσταση της ανδρογενετικής αλωπεκίας στους άνδρες το ύψος εξαρτάται από την βαθμίδα αλωπεκίας και την πιθανή εξέλιξή της στο μέλλον. Γι’ αυτό πιθανότατα θα είναι υψηλό και σίγουρα πάνω από το αυθεντικό ύψος του. Κατά τη αισθητική αποκατάσταση (είτε σε άνδρες είτε σε γυναίκες), το hairline είναι δυνατόν να είναι στo αυθεντικό του ύψος, αρκεί να εξακριβώνεται και να μην παραβιάζεται, το φυσικό όριο μεταξύ του τριχωτού κεφαλής και του μετώπου.
 3. Στη γενική διαμόρφωσή του: το γυναικείο hairline κατά κανόνα δεν εμφανίζει ούτε τις τριγωνικές περιοχές (temporal angles) πάνω από το επίπεδο της φαβορίτας ούτε και τη μικρή κεντρική προεκβολή (widow’s pick) στη μεσότητα του hairline. Πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχουν εξαιρέσεις σε γυναίκες οι οποίες παρουσιάζουν ένα πιο ανδρικό σχήμα hairline, ένας πιθανός λόγος για τον οποίο επιζητούν την αποκατάστασή του. Στους άνδρες η αποκατάσταση αυτών των ιδιαίτερων περιοχών, μπορεί να γίνει λαμβάνοντας υπ΄όψη τις προσδοκίες τους ενδιαφερόμενου, το σχήμα του προσώπου καθώς και την ιδιαιτερότητα της τριχοφυΐας των περιοχών αυτών. Σημαντική σε κάθε περίπτωση είναι η επίτευξη της συμμετρίας μεταξύ των δύο ημιμορίων του hairline.
 4. Στο σχήμα των παρατυπιών (irregularities) της πρώτης γραμμής τριχών: στις γυναίκες οι ασύμμετρες προβολές συνήθως είναι πιο ήπιες σε σχέση με τους άνδρες και όχι πολύ έντονα σχηματισμένες. Ο σχηματισμός των προβολών αυτών είναι αναγκαίος ώστε να μην υπάρχει η εικόνα της κούκλας στην εμπρόσθια γραμμή τριχοφυΐας και το αποκατεστημένο hairline να προσομοιάζει κατά το μέγιστο δυνατό με τις μικροασυμμετρίες του φυσικού hairline.
 5. Στην πυκνότητά του: κατά τη αισθητική αποκατάσταση (όπως κυρίως στις γυναίκες αλλά και σε άνδρες με μικρή και σταθερή βαθμίδα αλωπεκίας), η αποκατάσταση της ζώνης του hairline πρέπει να γίνεται με μέγιστη πυκνότητα εμφύτευσης από την αρχή, προκειμένου να ταιριάξει με την αυθεντική πυκνότητας τριχοφυΐας. Εάν όμως πρόκειται για αποκατάσταση προχωρημένης ανδρογενετικής αλωπεκίας όπου αποκαθίσταται ολόκληρη η εμπρόσθια Α ζώνη, είθισται η πυκνότητα εμφύτευσης να ακολουθεί ένα μοτίβο αυξανόμενης διαβάθμισης της πυκνότητας πηγαίνοντας από εμπρός προς τα πίσω. Έτσι η ζώνη του hairline αποκαθίσταται πιο αραιή σε σχέση με την υπόλοιπη Α ζώνη.

Η αποκατάσταση ενός φυσικού hairline, αποτελεί μία πρόκληση για τον επεμβατικό ιατρό και απαιτεί γνώση και εμπειρία ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία ανάμεσα στη φυσικότητα της περιοχής και τις προσδοκίες του ασθενούς.