Εγχειρητική τεχνική – Άλλες Εφαρμογές – Φύτρωση Νέας Τριχοφυϊας

Η διαδικασία της χειρουργικής αποκατάστασης της ανδρογενετικής αλωπεκίας γίνεται με τοπική αναισθησία και διαρκεί από 4 έως 7 ώρες ανάλογα με την έκταση της αλωπεκίας και τις ανάγκες του ασθενούς. Η διαδικασία χωρίζεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά τη λήψη (χειρουργική αφαίρεση) δερματικών μικρομοσχευμάτων που εμπεριέχουν τριχοθυλάκια από το ινιακό μέρος του τριχωτού της κεφαλής, πηγαίνοντας ανάμεσα στις υπάρχουσες τρίχες και χρησιμοποιώντας κοπτικούς κυλίνδρους (punches). Η χειρουργική εμπειρία είναι απαραίτητη ώστε να διασφαλίζεται το ελάχιστο δυνατό χειρουργικό τραύμα στα τριχοθυλάκια, τόσο σε αυτά που αφαιρούνται όσο και σε αυτά που παραμένουν στην περιοχή. Η δεύτερη φάση αφορά την εμφύτευση των εξαχθέντων μοσχευμάτων χωρίς καμία επεξεργασία και χωρίς προηγούμενες χειρουργικές τομές ή υποδοχές, στην περιοχή της αλωπεκίας, χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία, τα implanters

Το μέγεθος των εργαλείων που χρησιμοποιούνται τόσο για την εξαγωγή των τριχοθυλακίων (punches) όσο και για την εμφύτευσή τους (implanters), καθορίζεται με βάση την πυκνότητα της τριχοφυΐας στην ινιακή περιοχή, το πάχος και την ποιότητα της τρίχας καθώς και από το είδος της αποκατάστασης.

Με την τεχνική αυτή μπορεί να γίνει εμφύτευση όχι μόνο σε φαλακρή περιοχή αλλά και σε περιοχή με φθίνουσα τριχοφυΐα (αραίωση), όπου ακολουθούνται κανόνες προκειμένου να διατηρηθούν οι αυθεντικές τρίχες και να αποφευχθεί η πρόωρη απώλειά τους (shock loss).

Όσο μεγαλύτερες οι ανάγκες ή οι επιδιώξεις του ασθενούς τόσο μεγαλύτερη η ανάγκη για κούρεμα της κεφαλής αν όχι σε όλο το κεφάλι, τουλάχιστον στην ινιακή περιοχή για τη λήψη των τριχοθυλακίων. Η ακούρευτη επέμβαση είναι δυνατή αλλά με μικρότερο αναμενόμενο ημερήσιο αριθμό τριχών.

Η απαραίτητη μετεπεμβατική φαρμακευτική αγωγή είναι κορτιζόνη (όποτε είναι αναγκαία ως αποιδηματική αγωγή), γαστροπροστασία και αντιβίωση. Η μετεπεμβατική παρακολούθηση αφορά στην κλινική εξέταση προς εκτίμηση της επούλωσης και της υγείας του δέρματος και προς αξιολόγηση της φύτρωσης.

Άλλες Εφαρμογές της Τεχνικής

Άλλη εφαρμογή της μεταμόσχευσης τριχών είναι σε ασθενείς με αραίωση συνήθως λόγω hair styling (traction alopecia), σε μετατραυματικές ή μετεγχειρητικές αλωπεκίες του τριχωτού της κεφαλής και για την αποκατάσταση άλλων φυσικών τριχωτών περιοχών προσώπου και σώματος, όπως το γένειο, το μουστάκι, οι φαβορίτες και η θωρακική περιοχή στους άντρες και το εφήβαιο στις γυναίκες. Κανόνες που αφορούν την τοποθέτηση των μεταμοσχευμένων τριχών ακολουθούνται πάντα με σκοπό το φυσικό αποτέλεσμα πάντα με βάση και την αισθητική του ασθενούς.

Φύτρωση Νέας Τριχοφυϊας

Η επέμβαση της εμφύτευσης μαλλιών δεν είναι απλά μια ΄χωροκατακτητική διαδικασία’ μεταφοράς τριχών από το ένα μέρος σε άλλο. Είναι μία χειρουργική αποκατάσταση η οποία εμπεριέχει το λεγόμενο χειρουργικό τραύμα. Το αποτέλεσμα εξαρτάται τόσο από την όσο το δυνατό λιγότερο τραυματική τεχνική όσο και από την γενική υγεία του ασθενούς και την τοπική υγεία του δέρματός του. Παρότι λαμβάνεται ιστορικό υγείας προεγχειρητικά και εφόσον απαιτηθεί γίνονται κάποιες προεγχειρητικές εξετάσεις, εντούτοις άγνωστοι ιστοπαθολογικοί παράγοντες καθώς και πιθανά μετεγχειρητικά συμβάματα ή επιπλοκές, μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη φύτρωση.

Η φύτρωση αρχίζει να εκτιμάται από τον 4ο μήνα μετεπεμβατικά αλλά ολοκληρώνεται 10-12 μήνες μετά την επέμβαση. Το άμεσο χειρουργικό/τραυματικό στρες των κυττάρων των τριχοθυλακίων που μεταμοσχεύονται οδηγεί σε ελάττωση του μεταβολικού ρυθμού τους και επομένως σε απώλεια της τρίχας που φέρουν. Η νέα τρίχα θα εμφανιστεί λίγους μήνες μετά, όταν ο κυτταρικός μεταβολικός ρυθμός αποκατασταθεί. Η φύτρωση είναι λοιπόν μία σταδιακή διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Απαιτεί όμως και βιοχημική υποστήριξη του δέρματος όπου γίνεται η εμφύτευση (περιοχή αλωπεκίας), με συντηρητικές μεθόδους όπως τοπική χρήση μινοξιδίλης ή μεσοθεραπείας. Η ανάγκη για την θεραπευτική αυτή υποστήριξη καθορίζεται από το είδος της επέμβασης, την ηλικία του ασθενούς και πιθανά προϋπάρχοντα προεπεμβατικά προβλήματα υγείας.