Μεταμόσχευση Μαλλιών Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του ασθενούς;

  Η μεταμόσχευση μαλλιών είναι μία χειρουργική διαδικασία που περιλαμβάνει δύο μεγάλες θεραπευτικές περιόδους
 • Το χειρουργείο
 • Την περίοδο αποθεραπείας
Το χειρουργείο

Προϋποθέσεις για μια χειρουργικά επιτυχή μεταμόσχευση μαλλιών

 • ο χειρουργός και συγκεκριμένα ο εξειδικευμένος στη μεταμόσχευση μαλλιών
 • εξειδικευμένα και ποιοτικά χειρουργικά εργαλεία και εξοπλισμός
 • σωστός χειρισμός των δερματικών τριχοθυλακικών μοσχευμάτων
 • εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό
 • ο ρόλος του ασθενούς: ομαλή συνεργασία με την ιατρική ομάδα
Η περίοδος αποθεραπείας

Αυτή περιλαμβάνει:

 1. την επουλωτική διαδικασία
 2. την μόνιμη πρόσληψη των δερματικών τριχοθυλακικών μοσχευμάτων από το μεταμοσχευμένο δέρμα
 3. την ανάπτυξη της νέας τριχοφυΐας από τα μεταμοσχευμένα τριχοθυλάκια

1. Η διαδικασία επούλωσης

 • Η δότρια περιοχή του τριχωτού της κεφαλής επουλώνει σε 3-5 μέρες μετεγχειρητικά
 • Η λήπτρια μεταμοσχευμένη περιοχή του τριχωτού της κεφαλής επουλώνει σε 5-7 μέρες μετεγχειρητικά
 • Ο ρόλος του ασθενούς: Η σωστή περιποίηση του τριχωτού της κεφαλής και η συγκεκριμένη διαδικασία λουσίματος είναι απαραίτητα και ουσιώδη για τον ομαλή επούλωση του δέρματος

2. Η μόνιμη πρόσληψη των δερματικών τριχοθυλακικών μοσχευμάτων στη λήπτρια δερματική περιοχή

Όπως σε κάθε περίπτωση μεταμόσχευσης δέρματος έτσι και στην περίπτωση της μεταμόσχευσης μαλλιών, τα δερματικά τριχοθυλακικά μοσχεύματα χρειάζονται περίπου 10 μέρες για να προσληφθούν μόνιμα στη νέα τους θέση / τη λήπτρια περιοχή του τριχωτού της κεφαλής

Τόσο χρόνο χρειάζεται επίσης το δέρμα της λήπτριας περιοχής για να παράγει νέα τριχοειδή αγγεία προκειμένου να διαμορφωθεί η δερματική αγγειακή θηλή για κάθε ένα μεταμοσχευμένο τριχοθυλάκιο ξεχωριστά

Ο ρόλος του ασθενούς: Η παρακολούθηση των μετεγχειρητικών οδηγιών / περιορισμών κατά τη διάρκεια αυτών των 10 ημερών είναι άκρως σημαντική για το αποτέλεσμα της μεταμόσχευσης

3. Η ανάπτυξη της νέας τριχοφυΐας

Η ανάπτυξη της νέας τριχοφυΐας από τα μεταμοσχευμένα τριχοθυλάκια είναι μία αργή διαδικασία που αρχίζει περίπου ένα μήνα μετεγχειρητικά και διαρκεί περίπου 7-10 μήνες

Ο ρυθμός της ανάπτυξης της νέας τριχοφυΐας εξαρτάται από:

 • τη γενική υγεία του ασθενούς.
 • την υγεία του δέρματος (τόσο των δερματικών μοσχευμάτων όσο και της λήπτριας περιοχής)
 • την εντόπιση της μεταμοσχευμένης / λήπτριας περιοχής (το πρόσωπο καθώς και οι ζώνες Α και Β της ανδρογενετικής αλωπεκίας παρουσιάζουν γρηγορότερη ανάπτυξη της νέας τριχοφυΐας σε σχέση με τη ζώνη Γ της ανδρογενετικής αλωπεκίας).
 • Ο ρόλος του ασθενούς: να είναι σε διαρκή επαφή με την ιατρική ομάδα και να αναφέρει οποιοδήποτε γενικό ή τοπικό δερματικό πρόβλημα που τυχόν εμφανιστεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Ο ρόλος του ασθενούς

Η μεταμόσχευση μαλλιών ΔΕΝ ολοκληρώνεται την ημέρα της χειρουργικής επέμβασης.

Η επούλωση του δέρματος, η μόνιμη πρόσληψη των τριχοθυλακικών μοσχευμάτων από το μεταμοσχευμένο δέρμα και η ανάπτυξη της νέας τριχοφυΐας διαρκούν για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το χειρουργείο.

Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος και για κάθε μία από τις παραπάνω περιόδους, είναι αναγκαίο και απαραίτητο να συμμορφώνεται ο ασθενής με τις μετεγχειρητικές οδηγίες και να είναι σε επικοινωνία με την ιατρική ομάδα για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν εμφανιστεί.

Η Μεταμόσχευση Μαλλιών είναι μία ομαδική εργασία της ιατρικής ομάδας και του ασθενούς τόσο κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης όσο και κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας