Μύθος ή αλήθεια: Η τεχνική FUE απαιτεί να κουρευτεί ολόκληρο το κεφάλι: Μύθος!

Δεν χρειάζεται να κουρευτεί ολόκληρο το κεφάλι για μεταμόσχευση μαλλιών με την τεχνική FUE/Implanters, παρά μόνο το ινιακό τμήμα αυτού (δότρια περιοχή). Αυτό το ‘πεζοναυτικό κούρεμα’ όπως λέγεται, είναι το κούρεμα επιλογής για δύο λόγους:

  1. Η δότρια περιοχή μπορεί εύκολα και μέσα στα απαραίτητα χρονικά όρια να παρέχει τον αναγκαίο και ικανοποιητικό αριθμό ποιοτικών τριχοθυλακίων
  2. Οι ακούρευτες τρίχες της λήπτριας περιοχής είναι ο καλύτερος οδηγός για την εμφύτευση των μεταμοσχευμένων τριχών στη σωστή κατεύθυνση και γωνία καθώς και για τη σωστή κατανομή τους.