Μεταμόσχευση μαλλιών η μόνη άμεση λύση στο πρόβλημα της ανδρογεννητικής αλωπεκίας.

Η τεχνική

  1. εξαγωγή από το πίσω – ινιακό μέρος του τριχωτού της κεφαλής (δότρια), δερματικών μικρομοσχευμάτων που εμπεριέχουν διάφορο αριθμό τριχοθυλακίων

  2. εμφύτευση αυτών στην περιοχή της αλωπεκίας χωρίς καμία προηγούμενη επεξεργασία/κάκωση και χωρίς προηγούμενη δημιουργία οπών/υποδοχών αλλά κατευθείαν στο δέρμα με τη χρήση των implanters (εμφυτευτές).

Οι μεταμοσχευμένες τρίχες : διατηρούν τον φυσιολογικό βιολογικό κύκλο απόπτωσης και αναγέννησης της τρίχας, δεν πέφτουν λόγω της ανδρογεννητικής αλωπεκίας ενώ φυσικά είναι ευάλωτες σε οποιαδήποτε βιολογική ή ψυχική παθολογία του οργανισμού.

Χαρακτηριστικά της τεχνικής : πολύ λιγότερο τραυματική για το δέρμα και τα μεταμοσχευμένα τριχοθυλάκια, περισσότερο ασφαλής και λιγότερο ενοχλητική για τον ασθενή (τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την επέμβαση), γρηγορότερη εμφάνιση της νέας τριχοφυΐας (μέσα σε 2-3 μήνες μετεπεμβατικά) και πολύ μεγαλύτερα ποσοστά τελικής φύτρωσης (90-100%).

Χαρακτηριστικά της χειρουργικής επέμβασης : πρόκειται για καθαρά ιατρική πράξη όπου ακολουθούνται ιατρικοί και χειρουργικοί κανόνες για να μειώνεται ο τραυματισμός του δέρματος και ο κίνδυνος μετεπεμβατικών επιπλοκών, να διατηρούνται υγιείς τρίχες στη δότρια περιοχή και να εξασφαλίζεται η φύτρωση των μεταμοσχευμένων τριχοθυλακίων. Ταυτόχρονα πρέπει η επέμβαση να παρέχει μία απόλυτα φυσική εικόνα της νέας τριχοφυΐας με μία πολύ ικανοποιητική πυκνότητα τριχών.

Οι συνθήκες που εξασφαλίζουν το βέλτιστο αποτέλεσμα : η χρήση ποιοτικών εργαλείων, η εφαρμογή εξατομικευμένου σχεδίου αποκατάστασης τριχοφυΐας κάθε ασθενούς ανάλογα με την ηλικία και την πιθανή εξέλιξη της αλωπεκίας του και η ιατρική γνώση, οι χειρουργικές ικανότητες και η εμπειρία του χειρουργού στον συγκεκριμένο τομέα.