Αποκατάσταση της Γ ζώνης ανδρογενετικής αλωπεκίας

Η λεγόμενη Γ ζώνη ανδρογενετικής αλωπεκίας αφορά το οπίσθιο μέρος του τριχωτού της κεφαλής που περιβάλλει τον στρόβιλο των μαλλιών. Πρόκειται για τη ζώνη που ουσιαστικά μεταπίπτει στην ινιακή περιοχή από όπου γίνεται η λήψη των τριχοθυλακικών μοσχευμάτων που θα μεταμοσχευτούν.

Ο στρόβιλος αποτελεί ουσιαστικά την φυσική έναρξη της τριχοφυΐας στο τριχωτό της κεφαλής, όπου τα μαλλιά εκφύονται με εναλλασσόμενη κατεύθυνση σε σχήμα σπιράλ. Από κάποιους στροβιλισμούς και μετά, αρχίζει σταδιακά η αλλαγή των κατευθύνσεων ώστε τελικά τα μαλλιά να κατευθυνθούν προς τις τέσσερις πλευρές της κεφαλής, δηλ. προς τα εμπρός, προς τα πίσω και προς τα δύο πλάγια και να διαμορφώσουν έτσι ολόκληρο το τριχωτό της κεφαλής.

Ο στρόβιλος μπορεί να είναι είτε κεντρικά είτε παράπλευρα τοποθετημένος. Ανάλογα με την κατεύθυνση του σπιράλ των τριχών, μπορεί να είναι είτε δεξιόστροφος (που είναι και το πιο σύνηθες), είτε αριστερόστροφος.

Η Γ ζώνη (το λεγόμενο crown) παρουσιάζει αλωπεκία στις προχωρημένες βαθμίδες Norwood της ανδρογενετικής αλωπεκίας και συγκεκριμένα από τη βαθμίδα 4 και μετά. Όσο μεγαλύτερη είναι η βαθμίδα, τόσο πιο περιχαρακωμένη είναι η φαλακρή περιοχή, καθώς περιορίζεται η περιβάλλουσα μεταβατική ζώνη της λεπτής τελογενούς τριχοφυΐας.

Η αποκατάσταση της περιοχής γίνεται με τη μέθοδο της μεταμόσχευσης μαλλιών FUE και η εμφύτευση γίνεται με τη χρήση του implanter χωρίς τη δημιουργία οπών ή άλλου τύπου υποδοχών στο δέρμα.

Κατά τη μεταμόσχευση, χρησιμοποιούνται διάφορου τύπου δερματικά μοσχεύματα δηλαδή τόσο μονότριχα όσο και πολύτριχα. Η ομαλή κατανομή των τριχοθυλακικών μοσχευμάτων είναι πολύ σημαντική ώστε να αποκαθίσταται τελικά μια ομοιογενής πυκνότητα τριχών.

Επίσης είναι πολύ σημαντική η πλήρης αποκατάσταση του στροβίλου. Εναπομείναντα τελογενή τριχίδια λειτουργούν ως δείκτες τόσο της θέσης όσο και της στροφικότητας (δεξιόστροφος ή αριστερόστροφος) του στροβίλου. Η σωστή εμφύτευση από πλευράς εναλλασσόμενης κατεύθυνσης καθορίζει τη αποκατάσταση της φυσικότητας της περιοχής.

Το κέντρο του στροβίλου αποτελεί έναν τοπικό διαχωρισμό τριχών, αφού από εκεί οι τρίχες αρχίζουν ουσιαστικά να αποκλίνουν μεταξύ τους κατευθυνόμενες προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Η κατανομή των τριχοθυλακικών μοσχευμάτων αλλά και ο τρόπος της εμφύτευσης τους στο δέρμα, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο προκειμένου να μην διακρίνεται έντονα αυτός ο διαχωρισμός και να μην φεγγίζει πολύ η κεντρική περιοχή.

Συνήθως η αλωπεκία στην περιοχή της κορυφής, στα πλαίσια της ανδρογενετικής αλωπεκίας και στο τελικό στάδιο αυτής, εξαπλώνεται μέχρι και σε απόσταση 5-6 εκατοστά από το κέντρο του στροβίλου. Η έκταση της περιοχής μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει και τα 80 τετραγωνικά εκατοστά!

Ανάλογα επομένως με την έκταση της περιοχής της αλωπεκίας, είναι πολύ πιθανό να χρειαστούν έως και δύο μεταμοσχεύσεις προκειμένου για μια καλύτερη πυκνότητα της νέας τριχοφυΐας.

Μετά τη μεταμόσχευση τριχών στην περιοχή της κορυφής, προτείνεται η συστηματική χρήση μινοξιδίλης τοπικά για τουλάχιστον έναν χρόνο, δεδομένου ότι η φύτρωση της νέας τριχοφυΐας στην περιοχή μπορεί είτε να αργήσει είτε να είναι πιο μικρή σε σχέση με τη φύτρωση στις άλλες ζώνες της ανδρογενετικής αλωπεκίας.